Dávid
Ursiny

Výstava
na
Západnej terase Bratislavského hradu

3.- 27.
marca
2022 


Zobrazené fotografie sú dokumentom o výstave ako takej so snahou zachytit jej genia loci a celkovú inštaláciu

Vlastné diela si môžete pozrieť na webe ich autora
davidursiny.sk

+++++