HRAD
KUCHYŇA

Jeho zvlášťnosťou je, že neexistuje o ňom žiadna zmienka v historických písomnostiach. Aj z vlastnej stavby sa zachovalo len minimum - základové časti dvoch masívnych obytných veží - preto neboli v lokalite urobené rozsiahlejšie vykopávky.
Nájdená keramika, ktorej zvyšky sú v múzeu v Skalici, potvrdzuje existenciu hradu v období od 14. do prvej polovice 16.storočia.

Predpokladá sa, že hrad vznikol z iniciatívy pezinských grófov a po ich vymretí aj zanikol.

Aj keď zo samotného kamenného hradu už veľa neuvidíte, krásna lokalita určite poteší každého návštevníka. Stále viditeľné rozsiahle terénne úpravy, ktoré slúžili pre posilnenie obrany hradu, zaujmú milovníkov histórie aj dnes.

K hradu nevedie žiaden značkovaný chodník. Na mape freemap.sk je už zaznačený, vlastný hrad sa nachádza v najvyššom bode, teda na mape vľavo od písmena K v nápise Kuchyňa. Autori na mape vyznačili k nemu serpentínový chodník. Pomerne pohodlná prístupová cesta je vyznačená červenou čiarou.
Mapový podklad © Prispievatelia OpenStreetMap freemap.sk
Fotografia s doplnením polohy hradu v teréne bola snímaná z bodu (1) na mape. Masív Vysokej so stožiarom je vpravo.


Fotografia lokality hradu s doplnením jeho rekonštrukcie. Na snímke vidno, aké strmé sú svahy šije, na ktorej hrad stojí. Jeho obrannú funkciu posilnili stavitelia viacnásobným priečnym prekopaním tejto šije. Fotografia je snímaná z bodu (2) na mape.


+++++