Kostol
sv.Margity
Antiochijskej

Pravdepodobne najstaršia zachovaná kresťanská stavba na Slovensku. Vzhľadom na jej vek bola veľakrát prestavaná, napriek tomu obsahuje pôvodné murivo skoro až do výšky strechy. Názory na obdobie jej vzniku sa rôznia: informačná tabuľa pri kostole (viď foto nižšie) uvádza druhú polovicu 9.storočia.

Analýza dreva z pôvodného muriva dendrochronológiou aj uhlíkovou metódou ukazujú na skorú druhú polovicu 10.storočia.

Interiér kostola.
Oltár a podlaha sú novodobé. Na stenách sú zvyšky omietok a malieb z rôznych období.Detail múru z plochých pieskovcových blokov s okenným otvorom pôvodného tvaru (severná stena kostola). Okná na južnej strane boli pri neskoršej prestavbe zmenené.


Informačná tabuľa+++++