Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave

Významná pamiatka, ktorá upadla do zabudnutia a v 20.storočí bola prakticky komplet zbúraná a nahradená novostavbami. To bol aj dôvod, ktorý viedol k vytvoreniu jej 3D rekonštrukcie ako spomienky na zašlú slávu.Poloha paláca a jeho záhrad v rámci Bratislavy. Rozloha záhrad a ich architektúra sa relatívne často menili.  V nich sa nachádza aj známa Pálffyovská lipa obstavaná drevenou konštrukciou s altánkom navrchu. Vo vlastníctve Pálffyovcov bola len niekoľko desaťročí, ale práve vtedy vznikli známe medirytiny, ktoré ju preslávili. Zvyšky tejto lipy existujú dodnes na Palisádach neďaleko Kozej brány.
Budovy vyznačené len tieňovo patrili iným vlastníkom, napr. obdĺžnikový komplex bol Prepoštský majer. Záhrada pod lipou a priľahlé budovy mali v priebehu času viacerých vlastníkov (Heindl, Pálffy, Eszterházy, Jeszenák), dnes je miesto pomenované Slubekova záhrada a slúži ako detské ihrisko.Medirytina z roku 1735, ktorá zachytáva slávnu lipu s altánkom navrchu (13) a Pálffyho palác v pozadí (14).
Vľavo dole je Kozia brána.

Pohľad na 3D model (lipu a palác) približne z rovnakého smeru. Kozia brána je vľavo dole.

Hlavná brána do areálu so strážnym domčekom. Tento vstup bol zo Zámockej ulice a existuje jeho dobová fotografia.
Zaujímavosťou je, že domy na druhej strane ulice sú umiestnené ďalej, aby ponechali dostatok priestoru pre otáčanie povozov pri vjazde do brány.

Dnes na mieste brány začína Škarniclova ulica. Doľava pokračuje Zámocká ulica.

Fotografia koča cisára Františka Jozefa v bráne Pálffyho paláca dňa 1.6.1909

Prízemné a pivničné priestory záhradného krídla Pálffyho paláca (dnes Galéria Statua)

Vpravo obraz Pavla IV. Pálffyho ako uhorského palatína s Rádom Zlatého rúna na hrudi. Pri okne replika kolony Zlatého rúna.

Vľavo busta jeho otca grófa Mikuláša II. Pálffyho z Erd
ődu
Originál busty je v pamätníku hrdinov monarchie v Heldenbergu
GPS 48.495133, 15.941220

Pozn. aut.:
ide len o virtuálnu expozíciu vytvorenú pre túto stránku
Gróf Pavol IV. Pálffy z Erdődu

*  19.januára 1592 na hrade Červený Kameň
†   6.novembra 1653 vo svojom paláci na Zámockej ulici v Bratislave, pochovaný bol v dóme sv.Martina

V roku 1634 bol povýšený do grófskeho stavu, od roku 1640 bol dedičným kapitánom Bratislavského hradu a županom Bratislavskej stolice, od roku 1649 uhorským palatínom a miestodržiteľom (zástupcom kráľa). V r. 1650 mu bol udelený Rád Zlatého rúna - jedno z najstarších a najprestíznejších vyznamenaní v Európe.  VKomplex Pálffyho paláca a záhrad

vznikol v rokoch 1646 až 1653 na mieste starých vinohradov, v priestore medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou a Palisádami. V tomto období bol gróf Pavol IV. Pálffy predsedom Uhorskej kráľovskej komory. Riadil aj obnovu hradného paláca v Prešporku (Bratislave) a práve pri tejto príležitosti sa gróf rozhodol, že kým sa bude stavať na hrade, nechá si pod ním vybudovať aj vlastnú rezidenciu. Palác bol na svoje časy mimoriadne prepychovým šľachtickým sídlom. O výstavbu rezidencie sa starali kráľovský staviteľ Giovanni Albertallo a Giovanni Battista Carlone. Palác mal tri obostavané nádvoria, jedno z nich bolo otvorené a slúžilo na hospodárske účely. Paralelne s novou, Zámockou ulicou, stál a do súčasnosti sa zachoval dlhší a užší trakt - záhradné krídlo. Pred palácom bola prepychová záhrada s fontánami a sady. V záhrade bola okrem iného aj viacúčelová prízemná budova, ktorá v priebehu času plnila rôzne účely: zimná jazdiareň, divadelná alebo tanečná sála.

   Potomkovia Pavla Pálffyho nemali také finačné zázemie, aby boli schopní udržovať v dobrom stave taký rozsiahly komplex. Najprv časti záhrad prenajímali, neskôr predávali. Preto na pozemkoch záhrad vyrástli mnohé verejnoprospešné budovy a z vlastného paláca sa po jeho predaji mestu stali vojenské kasárne. Neskôr sa zmenil účel komplexu kasární na sirotinec sv.Alžbety. Jeho slávnostného otvorenia dňa 1.6.1909 sa zúčastnil aj cisár František. V r.1922 vedenie sirotinca odstúpilo časť budov katolíckej cirkvi, ktorá tam zriadila vysokoškolský internát. Stavby však boli natoľko schátrané, že po počiatočných pokusoch o rekonštruciu nakoniec došlo k ich úplnemu zbúraniu a nahradeniu novostavbami postupne až do r.1939. Internát bol zasvätený sv.Svoradovi a jeho meno nesie dodnes
.
     Viacúčelová budova v záhrade zanikla pri výstavbe Štátneho reálneho gymnázia v r.1895. Budova gymnázia bola neskôr sídlom Slovenského rozhlasu, dnes patrí Vysokej škole múzických umení.Majetky a stavebné projekty Pavla IV. Pálffyho

 

1619                            - Stupavský vodný hrad zo 14.storočia - dedičstvo po otcovi Mikulášovi Pálffym, ktorý ho čiastočne renovoval

1619                            - Hrad Pajštún - dedičstvo po otcovi Mikulášovi Pálffym, rozsiahla prestavba v 30-tych a 40-tych rokoch

1623                            - kaštieľ v Marcheggu (Rakúsko) - kráľovský dar poškodeného vodného hradu, okrem jeho jednej veže úplná prestavba

1624                            - kaštieľ Malacky (starý kaštieľ v centre - dnes františkánsky komplex) - kúpa od sestry Magdalény rod. Pálffy, manželky Petra Balassu

1634                            - Plavecké panstvo - kráľovský dar

1634 - 1648                 - novostavba kaštieľa v Malackách vrátane rozsiahleho parku

1635                            - panstvo Devín, panstvo Bátorove Kosihy

1635                            - Stupavský kaštieľ - ranobaroková komplexná prestavba starého vodného hradu získaného v roku 1619

1644                            - Bojnický zámok - kráľovský dar po vymretí rodu Thurzovcov - pôvodných majiteľov


1646 - 1653                 - novostavba paláca na Zámockej ulici v Bratislave


1653                            - prestavba starého kaštieľa v centre Malaciek na františkánsky Čierny kláštor

1653                             - testamentom zriadený fideikomis (rodový nedeliteľný majetok) Plavecké panstvo, Devínske panstvo a Bátorove Kosihy. Fideikomis zotrval v platnosti do r.1924.
Pálffyho palác na Zámockej ulici

Vnútorné členenie na úrovni vstupného nádvoria

Informácie o Pálffyho paláci vo forme PDF súboru si môžete pozrieť cez link (ikonu knihy) vpravo.

Súbor je vo vysokom rozlíšení, preto ho doporučujeme čítať len na zariadeniach podporujúcich 4K a vyššie rozlíšenie a s rýchlym pripojením na internet.


 
+++++

 
                                                                                                           
                                                                                               
                                                                                                3D model Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave vrátane terénu a vybraných okolitých stavieb: hrad, dóm sv.Martina, kostol sv.Mikuláša. Pre porovnanie medirytina z obdobia okolo roku 1730 autorov Kaltschmidt/Mikovíny.