STUPAVSKÝ POTOK


Moderovaná prezentácia fotografií Stupavského potoka (4/10/2014 a 5/10/2014)

Prezentácia sa konala v KineX v Stupave
Moderátor Tomáš Čejka

Mapa a základné údaje o Stupavskom potoku

Po kliknutí na mapu sa sprístupnia linky na fotografie podľa jednotlivých úsekov potoka.

Linky sú umiestnené vpravo od mapy a pod mapou.


+++++