Sväté schody

Kostol Nepoškvrneného počatia
Panny Márie

v MalackáchSchodisko vľavo predstavuje vlastné Sväté schody po ktorých sa vystupuje na kolenách. Každý schod má predpísanú modlitbu.

Schodisko na pravej strane slúži pre návrat veriacich - už vo vzpriamenej polohe


Pohľady do oboch schodísk a na oba horné oltáre

V dolnej časti  je umiestnený malý mariánsky oltár a provizórna spovednica

Poloha
Kaplnky
Svätých schodov v kostole je vyznačená žltou farbou

Do kaplnky sa vchádza cez hlavný vchod kostola.
Následne sa ide doprava k dverám vlastnej kaplnky

Prístup k Svätým schodom je preto možný len ak je kostol otvorený - spravidla v čase omšeAutor 3D modelu použitého pre túto ilustráciu:

PDS

 

+++++