Ostrov Vir
Ranokresťanský kostol sv.Martina zo 6.storočia
Ranokresťanský kostol zo 6.storočia na ostrove Vir. Pohľad zo severu.
Najvýraznejšia archeologická pamiatka na ostrove (ak nerátame všobecne známu pevnosť Kaštelina zo začiatku 16.storočia).  Zasvätenie s.Martinovi nie je jednoznačne dokázané, ale zhodujú sa na ňom viacerí odborníci a je veľmi pravdepodobné.
Analýzou orientácie kostola, vykonanou autorom tejto stránky, bolo potvrdené, že os kostola smeruje presne na miesto východu Slnka v deň 11.novembra (cca o 07.00 hod).
11.november je sviatok sv.Martina a orientácia sakrálnych stavieb podľa východu Slnka v deň sviatku patróna stavby je overenou zvyklosťou.
Kostol sa nachádza pri obci Lozice, konkrétnu lokalitu archeológovia nazývajú Smratine. Zachovali sa základy kostola, ktoré boli po prieskume zakonzervované a sú voľne prístupné. Sú viditeľné aj na satelitných snímkach GoogleEarth


Snímka krajiny okolo kostola z dronu. V dolnej časti vidieť zátoku Smratine, podľa ktorej je lokalita kostola pomenovaná. Vpravo je ústie občasného potoka do mora. Zvýšená vlhkosť pôdy v jeho okolí bola zrejme dôvodom pre vyššiu úrodnosť, ktorá umožnila existenciu prosperujúcej osady. Jej obyvatelia si mohli potom dovoliť zbudovať sakrálnu stavbu.
Pôdorys kostola snímamý dronom - stav v auguste 2022
Pohľad na kostol od juhovýchodu (3D rekonštrukcia)3D rekonštrucia interiéru kostola (predstava autora). Odborný článok o vykopávkach vo formáte pdf si môžete stiahnuť na adrese
https://www.bib.irb.hr/1059078/download/1059078.PDF_rada_Diadora_33_34.pdfVirtuálnu obhliadku kostola je možné ovládať (zastaviť - spustiť - pretočiť) po kliknutí, keď sa objavia ovládacie prvky.
Na starších operačných systémoch môže byť problém s veľkosťou súboru videa - ak sa ani po dlhšom načítavaní nespustí - skúste zmeniť internetový prehliadač.Analýza orientácie osi kostola smerom k vychádzajúcemu Slnku 11.novembra - v deň sviatku sv.Martina.
Použité boli nástroje GoogleEarth

<<< Späť na stránku Archeológia