ASYMPTOTE


Zahájenie

Príhovor
autorky fotografií
Natálie Evelyn BenčičovejPrezentácia
Asymptote - video
Autor Adam Csoka
Keller

 Asymptote - video

Výstava fotografií

Autori:

Adam Csoka Keller
(video)
Natália Evelyn Benčičová
(fotografie)
Arielle Esther
(zvuk)


+++++