HAJPRÓD
BIRDLAND

HAJPRÓD - ŠREK


DIVÉ HUSI
HAJA ČERVENÁ
                         
JARNÉ ZÁPLAVY
 
  
VOLAVKA BIELALABUTE


LABUTIA RODINAZBER SENAČAJKY


ZIMA
NA HAJPRÓDE

POTÁPKY


BOCIANY


VAČKOVÁ -
JUŽNÝ CÍP
HAJPRÓDU NA SÚTOKU MORAVY A MÁLINYVOLAVKY BIELEDIVÉ KAČKYHNIEZDO
ORLIAKA
MORSKÉHO

ORLIAK MORSKÝ

KORMORÁN
CHOCHLAČKA SIVÁ

VOLAVKA
POPOLAVÁ

VOLAVKA
POPOLAVÁ

ZAPAD SLNKA
NA HAJPRÓDE

KDE JE HAJPRÓD A PREČO SA TAK VOLÁ?

HAJPRÓD JE NIVA RIEKY MORAVY MEDZI MORAVOU PRI MARCHEGGU A HRÁDZAMI PRI DNEŠNEJ RIEČKE MALINE A JAZERE BEZEDNÉ. NIE JE TO OFICIÁLNY NÁZOV, JE TO LEN ZAUŽÍVANÉ POMENOVANIE STUPAVSKÝCH POĽOVNÍKOV. ODVODENÉ JE OD POTOKA HEUBROD (VIĎ HISTORICKÁ MAPA - V STREDE HORE). DNES JE SMEROVANIE VODNÝCH TOKOV A ICH POMENOVANIE INÉ. OZNAČENIE HAJPRÓD (HEUBROD) PRETRVALO V MIESTNOM NÁZVE HAJPRÓDSKE LÚKY, KTORÝ MOŽNO NÁJSŤ NA NIEKTORÝCH MODERNÝCH MAPÁCH.  


+++++

Divé husi nad Hajpródom